Skip to content
Scottish youngsters are among the most sociable and happy in Europe and North America
Happy teens
Update by news editor   02-05-2012

Na deugairean as sona a th’ann an Alba

Sonas na h-Alba ceangailte ri càirdeas math agus beathan sòisealta làidir

Tha deugairean na h-Alba am measg an fheadhainn as toilichte a tha san Roinn Eòrpa agus ann an Ameireaga a-Tuath, a-rèir sgrùdadh.

Thuirt òganaich na h-Alba ann an trì roinnean aois eadar-dhealaichte gun robh iad riaraichte "gu mòr" lem beatha.

Bha an fheadhainn a chaidh a cheisneachadh aig aois 11, 13 agus 15. B'e an fheadhainn aig aois 11-bliadhna a bha na bu thoilichte, agus 91% dhiubh ag ràdh gun robh iad glè thoilichte, ann an coimeas ri 87% aig aois 13-bliadhna agus 84.5% aig aois 15-bliadhna.

Tha luchd-sgrùdaidh ag ràdh gu bheil an ìre riarachais seo a' tighinn bho chàirdean agus beathan sòisealta math a bhith aca.

"Mar as trice tha òganaich na h-Alba gu math sòisealta agus chan eil iad idir fad às," arsa an t-Ollamh Jo Inchley, aon den luchd-sgrùdaidh.

Bha triùir no barrachd charaidean aig cha mhòr a h-uile deugaire Albannach a bha 13-bliadhna. Tha sin gan cur aig mullach a' chlàr co-dhùnaidh eadar-nàiseanta.

Agus tha Albannaich a tha 13 is 15-bliadhna am measg an fheadhainn as dualtaich a bhith a' caitheamh ceithir no barrachd feasgairean gach seachdain còmhla ri caraidean.

Ach chan eil an sgeulachd gu lèir cinnteach. Ann an coimeas ris na h-aon bhuidhnean aoise ann an Sasainn, bidh òganaich ar dùthcha a' toiseachadh a' smocadh nas tràithe, a' dèanamh nas lugha de dh'eacarsaich agus ag ithe nas lugha de mheasan.

Tha Albannaich a tha 15-bliadhna cuideachd anns an deichnear as àirde airson a bhith ag òl cus deoch làidir.

Chaidh faisg air 7,000 leanabh Albannach aig aois sgoile a thaghadh air thuaiream airson pàirt a ghabhail anns a' cheisneachadh, a chaidh eagrachadh le luchd-sgrùdaidh aig Oilthigh Chill Rìmhinn.  Chaidh 200,000 ceisteachan gu h-iomlan a lìonadh a-steach le daoine òga ann an 43 dùthaich eadar-dhealaichte.

Na deugairean as sona a th’ann an Alba

Is e dìreach an dreachd goirid den sgeulachd seo a tha ri fhaighinn anns a' Ghàidhlig. Cliog air a' phutan What? gu h-àrd gus an dreachd seo a leughadh.

adapted from article by Helen McArdle

Experiences & Outcomes

  • I am aware of and able to express my feelings and am developing the ability to talk about them. HWB 2-01a / HWB 3-01a / HWB 4-01a
  • I know that we all experience a variety of thoughts and emotions that affect how we feel and behave and I am learning ways of managing them. HWB 2-02a / HWB 3-02a / HWB 4-02a
  • I understand that my feelings and reactions can change depending upon what is happening within and around me. This helps me to understand my own behaviour and the way others behave. HWB 2-04a / HWB 3-04a / HWB 4-04a
  • I can use evidence selectively to research current social, political or economic issues. SOC 2-15a
  • I can use my knowledge of current social, political or economic issues to interpret evidence and present an informed view. SOC 3-15a
  • I can evaluate conflicting sources of evidence to sustain a line of argument. SOC 4-15a